KPSS Web
2020 KPSS Haber ve Bilgi Sitesi

Adalet Bakanlığı Eylül Ayında Personel Alımı Yapacak!

0

Adalet Bakanlığı Eylül ayında toplam 3.721 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular KPSS puanının yanında, sözlü ve uygulamalı sınav ile gerçekleşecek. Alım ilanına başvurular 19 Eylül 2016, son başvuru tarihi ise 27 Eylül 2016 olarak açıklandı. İlana başvuracak adayların son başvuru tarihi olan 27 Eylül’ü kaçırmaması gerekiyor.

Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı o ilan:

Adalet Bakanlığı Eylül Ayında Personel Alımı Yapacak!

“T.C. ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına
Sözleşmeli (657 sk. 4/B) Personel Alımı Sınav İlânı
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 114’üncü maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli 3.258 infaz ve koruma memuru, 201 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 63 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 49 teknisyen, 121 destek personeli (şoför), 14 destek personeli (aşçı), 15 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere 3.721 sözleşmeli pozisyon için personel alımı yapılacaktır.”

Gerekli Şartlar

*Türk Vatandaşı olmak,
*Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
*Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
*Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
*Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
*merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
*Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 27 Eylül 2016 itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak.

Adalet Bakanlığı alımları sözlü ve uygulamalı sınav ile yapılacakltır. Aynı zamanda KPSS puanı da göz önünde bulundurulacaktır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.