KPSS Web
2020 KPSS Haber ve Bilgi Sitesi
Tarama Kategorisi

Ders Notları

KPSS 2020 Ders Notları, Konular

Jeolojik Zamanlar ve Türkiye’nin Yer Şekilleri

I. Jeolojik Zaman Türkiye’de I. Jeolojik Zamana ait oluşumlar kömür yatakları ile masif arazi kütleleri şeklinde olmuştur. Burada bahsedilen masif arazi, sertleşmiş yani oturmuş arazidir. 1. zamanda ortaya çıkan taş kömürü yataklarını gür bitki toplulukları oluşturmuştur. Taşkömürü yataklarına örnek olarak Zonguldak taş kömürü yatağını…
Daha fazla oku...

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi (KPSS)

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi, KPSS müfredatında önemli bir yer tutmaktadır. Her yıl bu konudan en az birkaç soru kesin olarak gelmektedir. Bu nedenle "Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi" konusu, Tarih bölümü için mutlaka bilinmesi gereken temel konulardan biridir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun’a Çıkışı Pontus-Rum çetecileri, Orta…
Daha fazla oku...