KPSS Web
2020 KPSS Haber ve Bilgi Sitesi

KPSS Genel Kültür Konuları

0

İnsanlar çevrelerinde hayatlarını sürdürmek için sürekli bir işe gereklilik duyar. Toplumun bir bölümü çevreden öğrendikleri kalfalık işleriyle hayatlarını sürdürürken bir bölümü de memur olmak için ortaöğretim, lise ve üniversite okuyarak, ardından da sınavlara girerek hayatlarını iade ettirebilmek için belli bir bölüm üzerine çalışmak için atanırlar.

Lise, önlisans veya lisans mezunları, KPSS diye kısaltılan kamu personeli seçme sınavına girerek bu sınavdan bölümlerinin istediği puanları alarak devlete yerleşirler. KPSS’de sorular genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi gibi farklı testlere ayrılmıştır.

KPSS Genel Kültür Konuları

KPSS B grubunda, toplamda 120 soru vardır ve sınav 120 dakika sürmektedir. Genel yetenek, Matematik ve Türkçe sorularından oluşur. KPSS Genel kültür ise Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel konulardan oluşur. KPSS genel kültür soruları genellikle yapılan tüm sınavlarda bilgi verici düzeyde olmuştur. Genel yetenek bölümünde bulunan Türkçe soruları daha çok paragraflar ve anlam bilgisinden meydana gelmektedir. Birkaç soru ise, dil bilgisi konularını içermektedir.

KPSS genel kültür soruları içerisinde yer alan Tarih testinde 27 soru bulunmaktadır. Coğrafya’dan 18, Vatandaşlık ve Güncel Bilgilerden ise toplamda 15 soru yer almaktadır. Genel kültürde sorulan güncel sorulardan 2-3 tanesi yakın bir tarih içinde meydana gelen güncel meselelerden gelir. Diğer güncel sorular ise tamamıyla genel kültüre dayanır.

KPSS genel kültür testlerinde yer alan sorular tamamen bilgiye dayanmaktadır. 2014 KPSS’de özellikle Tarih bölümünün çok zor olduğu genel kanıyken, bu yıl yapılan Genel kültür testinin ise görece kolay olduğu sınava girenlerin ortak görüşüdür.

KPSS Genel Kültür Konu Dağılımları

Tarih:

İlk Türk Devletleri
İlk Türk-İslam Devletleri ve Kültür ve Medeniyet
Anadolu Türk Tarihi, Kültür ve Medeniyet
Genel Osmanlı Tarihi (Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Dağılma dönemleri)
Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı
Milli Mücadele ve Hazırlık Dönemi
Atatürk İnkılapları
Atatürk’ün Hayatı, Düşünce Sistemi ve İlkeleri
Atatürk Dönemi Dış Politika ve İç Olaylar
II. Dünya Savaşı
Soğuk Savaş Dönemi

Coğrafya:

Dünyanın Şekli, Hareketleri
Türkiye’nin Coğrafi Konumu
Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri
Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
Grafik ve Tablo Yorumlama

Vatandaşlık (Anayasa):

Temel Hukuk Bilgileri
Devlet Biçimleri
Türk Anayasa Tarihi
1982 Anayasası
Temel Hak ve Ödevler
Yasama
Yürütme
Yargı
İdare Hukuku
Türkiye’nin İdari Yapısı
Sosyal Kurumlar ve Bankacılık
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar
Güncel Bilgiler

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.