KPSS Web
2020 KPSS Haber ve Bilgi Sitesi

Türkiye’de Akarsular ve Özellikleri

Karadeniz’de Yer Alan Akarsular

Yatak eğimleri, hidroelektrik enerji,aşındırma güçleri fazladır. Dar ve derin vadi içinde akmaktadır.

» Kızılırmak
» Yeşilırmak
» Bartın Çayı
» Kelkit çayı
» Filyos
» Doğankent çayı
» Çoruh
» İyidere
» Fırtına deresi