KPSS Web
2020 KPSS Haber ve Bilgi Sitesi

Türkiye’nin Toprak Tipleri

Laterit Topraklar: Doğu Karadeniz kıyısında görülür. Verimi düşüktür.
Podzol Topraklar: Batı Karadeniz’de yer alır. Soğuk ve nemli bölge topraklarıdır.
Terra-Rossa Topraklar: Kırmızı topraklarda denilir. Bileşimlerinde yer alan demir oksit nedeni ile kırmızı topraklardır. Akdeniz iklim bölgelerinde görülür.
Kahverengi Orman Toprakları: Verimlidirler. Orman kuşağının altındaki topraklardır.
Çernezyom (Kara) Toprak: Verimleri aşırı humus nedeni ile oldukça fazladır. Erzurum-Kars çevresinde görülür. İlkim koşulları nedeniyle üzerinde tarımsal faaliyetler oldukça azdır.
Kestane Renkli Bozkır Topraklar: Karasal iklim bölgelerinde yaygındır. Üzerlerinde genellikle tahıl tarımı yapılmaktadır. Türkiye’de en yaygın toprak türüdür.