KPSS Web
2020 KPSS Haber ve Bilgi Sitesi

Türkiye’nin Toprak Tipleri

Alüvyal Toprak: Taşıyıcı kuvvet akarsudur. Delta ovalarında yaygındır. Geçirimli yapıda olup tarım için elverişlidir.
Lös: Rüzgarın etkisiyle oluşur.
Moren Toprakları: Buzulların taşınması ile meydana gelir. Türkiye’de dağların yüksek kesimlerinde bulunur.