KPSS Web
2020 KPSS Haber ve Bilgi Sitesi

Türkiye’nin Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar

2- Avrupa Konseyi:

Türkiye’nin üye olduğu uluslararası kuruluşlar içerisinde bulunan Avrupa Konseyi, 1949 yılında Avrupa’da insan hakları, demokrasi, ve hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla kurulmuş hükümetler arası bir kuruluştur. Avrupa Birliğinden farklıdır.

Önemli Bilgi: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyine bağlıdır.